Văn bản chính sách liên quan

Văn bản chính sách liên quan đến doanh nghiệp

 

1. Quyết định 03/2011/QĐ-TTg ngày 10/01/2011

Về Quy chế Bảo lãnh cho Doanh nghiệp nhỏ và vừa vay vốn tại các ngân hàng thương mại do Thủ tướng Chính phủ ban hành

2. Quyết định 77/2010/QĐ-TTg ngày 30/11/2010

Về chế độ báo cáo thống kê cơ sở áp dụng đối với Doanh nghiệp Nhà nước, Doanh nghiệp và Dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

3. Nghị định 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 Hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật doanh nghiệp

4. Thông tư 131/2010/TT-BTC ngày 06/09/2010 Hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp

5. Thông tư 14/2010/TT-BKH ngày 04/06/2010  Hướng dẫn hồ sơ, trình tự thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định 43/2010/NĐ-CP về Đăng ký doanh nghiệp do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành.

6. Quyết định 585/2010/QĐ-TTg ngày 05/05/2010 phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp giai đoạn 2010 - 2014 do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

7. Nghị định 43/2010/NĐ-CP ngày 15/04/2010 về Đăng ký doanh nghiệp

8. Quyết định 02/2010/QĐ-KTNN ngày 27/01/2010 ban hành Quy trình kiểm toán doanh nghiệp nhà nước do Tổng kiểm toán Nhà nước ban hành.

9. Thông tư 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Chế độ kế toán Doanh nghiệp do Bộ Tài chính ban hành.

10. Nghị định số 91/2009/NĐ-CP ngày 21/10/2009 về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ôtô

11. Thông tư 45/2009/TT-BCA(C11) ngày 14/07/2009  hướng dẫn một số điều NĐ 52/2008/NĐ-CP về quản lý kinh doanh dịch vụ bảo vệ do Bộ Công an ban hành.

12. Nghị định 56/2009/NĐ-CP ngày 30/06/2009 về trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.

13. Quyết định 14/2008/QĐ-UBND ngày 31/12/2008 ban hành quy chế phối hợp giữa cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, thuế và con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Bình do UBND tỉnh Thái Bình ban hành.

14. Nghị định 109/2008/NĐ-CP ngày 10/10/2008 về bán, giao doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước.

15 Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2008

16. Nghị định 66/2008/NĐ-CP ngày 28/05/2008 về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

17. Nghị định 52/2008/NĐ-CP ngày 22/04/2008 về quản lý dịch vụ kinh doanh bảo vệ

18. Nghị định 109/2007/NĐ-CP ngày 26/06/2007 về chuyển doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thành Công ty cổ phần

19. Nghị định 61/2010/NĐ-CP ban hành Chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn

20. Quyết định 14/2009/QĐ-TTg ban hành Quy chế Bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của ngân hàng thương mại

21. Nghị định 24/NĐ-CP ngày 14/02/2007 quy định chi tiết thi hành Thuế thu nhập doanh nghiệp.

Đỗ Lan Anh (Theo danh mục Trang chinhphu.vn)

Cổng thông tin điện tử Tỉnh Thái Bình - Giấy phép số 24/GP-BC của Cục Báo Chí - Bộ VHTT ngày 23/3/2005
Cơ quan thường trực: Sở Thông tin & Truyền thông Thái Bình - Địa chỉ: Số 9 Đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Thái Bình
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Tiến Ninh – Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thái Bình
ĐT: (036)3743.787 FAX: (036)3743.787 - Email: banbientapcong@thaibinh.gov.vn