Các khu công nghiệp

Khu công nghiệp Sông Trà

Tên khu công nghiệp: Khu công nghiệp Sông Trà

Khu công nghiệp Cầu Nghìn

Tên khu công nghiệp: Khu công nghiệp Cầu Nghìn

Khu công nghiệp Tiền Hải

Tên khu công nghiệp: Khu công nghiệp Tiền Hải

Khu công nghiệp Gia Lễ

Tên khu công nghiệp: Khu công nghiệp Gia Lễ

Khu công nghiệp Nguyễn Đức Cảnh

Tên khu công nghiệp: Khu công nghiệp Nguyễn Đức Cảnh

Khu công nghiệp Phúc Khánh

Khu công nghiệp Phúc Khánh

Cụm Công nghiệp ở Thái Bình

Quy mô cụm công nghiệp từ 5 đến 10ha. Quy hoạch đến năm 2010 các cụm công nghiệp chính sau đây:

Các khu công nghiệp tỉnh Thái Bình

Khu công nghiệp ở Thái Bình được hình thành từ những năm 70 của thế kỷ XX, gồm các khu công nghiệp: Phúc Khánh, Tiền Phong, Tiền Hải. Đến năm 2001, giá trị sản xuất của các khu công nghiệp đạt gần 415 tỷ đồng, chiếm gần 26% giá trị sản xuất của công nghiệp toàn tỉnh, giải quyết việc làm cho trên 6.000 lao động.

Khu công nghiệp Cầu Nghìn

Tên khu công nghiệp: Khu công nghiệp Cầu Nghìn

Cổng thông tin điện tử Tỉnh Thái Bình - Giấy phép số 24/GP-BC của Cục Báo Chí - Bộ VHTT ngày 23/3/2005
Cơ quan thường trực: Sở Thông tin & Truyền thông Thái Bình - Địa chỉ: Số 9 Đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Thái Bình
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Tiến Ninh – Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thái Bình
ĐT: (036)3743.787 FAX: (036)3743.787 - Email: banbientapcong@thaibinh.gov.vn