Tin chỉ đạo điều hành

Tăng cường công tác quản lý và tổ chức lễ hội

Lễ hội Đền Trần (Ảnh minh họa)

Cập nhật: Thứ hai, ngày 9/2/2015

Trong những năm qua, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý và tổ chức hoạt động lễ hội trên địa bàn tỉnh đã được các cấp ủy đảng, chính quyền quan tâm, các hoạt động lễ hội diễn ra an toàn, mang tính giáo dục truyền thống, tuyên truyền về mảnh đất và con người Thái Bình với du khách trong và ngoài nước.

Tuy nhiên trong công tác tổ chức lễ hội vẫn còn bộc lộ một số tồn tại làm ảnh hưởng không tốt đến dư luận xã hội, gây mất mỹ quan tại lễ hội. Nhằm hạn chế tình trạng trên, đảm bảo cho nhân dân tham dự các lễ hội trong không khí phấn khởi, vui tươi, an toàn và tiết kiệm, ngày 5/2/2015, UBND tỉnh ban hành Công văn số 379/UBND-VX về việc tăng cường công tác quản lý và tổ chức lễ hội. Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện một số nhiệm vụ sau:

Tổ chức tuyên truyền và phổ biến pháp luật tạo chuyển biến tích cực về nhận thức của các cấp và toàn thể xã hội trong việc thực hiện nếp sống văn minh trong tổ chức lễ hội; bảo tồn và chọn lọc những phong tục tập quán tốt đẹp của dân tộc theo xu hướng lành mạnh, tiến bộ tiết kiệm; phát huy giá trị các di tích lịch sử văn hóa...

Tăng cường kiểm tra, ngăn chặn kịp thời việc buôn bán, lưu hành các ấn phẩm văn hóa, tín ngưỡng, đồ chơi mang tính kích động bạo lực không được phép lưu hành, các hoạt động không phù hợp với truyền thống, bản chất của lễ hội làm ảnh hưởng không tốt đến dư luận xã hội như: Lên đồng, xem bói, xóc thẻ, đốt mã đốt hương tràn lan không đúng nơi quy định; không để hiện tượng ăn xin, xả rác tùy tiện, thả tiền, ném tiền, đặt tiền... gây  mất mỹ quan tại lễ hội.

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với các sở, ngành chỉ đạo đôn đốc, hướng dẫn các địa phương thực hiện các quy định trong tổ chức các hoạt động lễ hội; phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức thanh tra, kiểm tra thường xuyên và kịp thời để chấn chỉnh, xử lý nghiêm các sai phạm trong lễ hội. Kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định, quy chế trong tổ chức các hoạt động lễ hội.

Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng trong ngành phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự các địa phương, các ngành xây dựng phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ; tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh và có biện pháp xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật tại các lễ hội.

Sở Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với UBND huyện, thành phố xây dựng kế hoạch phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý các tệ nạn xã hội, giải quyết các trường hợp ăn xin gây phản cảm tại các lễ hội.

Sở Thông tin và Truyền thông, Các cơ quan báo chí trong tỉnh tổ chức tuyên truyền sâu rộng tới các tầng lớp nhân dân và quy định quản lý và tổ chức lễ hội. Tập trung tuyên truyền những nét đẹp văn hóa truyền thống trong hoạt động lễ hội gắn với bảo tồn di sản văn hóa dân tộc.

UBND các huyện, thành phố chỉ đạo quản lý và hướng dẫn các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tổ chức lễ hội theo đúng quy định như bố trí sắp xếp hàng quán, dịch vụ, giao thông... tại các lễ hội đảm bảo an toàn tuyệt đối. Nghiêm cấm các hoạt động thương mại hóa lễ hội, lợi dụng không gian lễ hội để kinh doanh những dịch vụ không phù hợp. Không để tình trạng vi phạm quy chế và các quy định trong tổ chức hoạt động lễ hội; kiên quyết loại bỏ các hoạt động mê tín dị đoan, cờ bạc trá hình, trộm cắp... diễn ra trong lễ hội.

Văn Nam (Nguồn Công văn số 379/UBND-VX ngày 5/2/2015 của UBND tỉnh. Chi tiết nội dung xem tại đây)

 

Cổng thông tin điện tử Tỉnh Thái Bình - Giấy phép số 24/GP-BC của Cục Báo Chí - Bộ VHTT ngày 23/3/2005
Cơ quan thường trực: Sở Thông tin & Truyền thông Thái Bình - Địa chỉ: Số 9 Đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Thái Bình
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Tiến Ninh – Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thái Bình
ĐT: (036)3743.787 FAX: (036)3743.787 - Email: banbientapcong@thaibinh.gov.vn