Tin chỉ đạo điều hành

Tăng cường công tác quản lý chất lượng đảm bảo an toàn trong thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Thái Bình

(Ảnh minh họa)

Cập nhật: Thứ tư, 4/2/2015

Trong thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh xảy ra một số sự cố trong quá trình thi công xây dựng công trình. Nguyên nhân chủ yếu của các sự cố trong thi công các công trình nêu trên là do chủ đầu tư; tổ chức tư vấn thiết kế, giám sát và nhà thầu thi công xây dựng công trình không tuân thủ đầy đủ các quy định về an toàn trong thi công xây dựng và các quy định pháp luật khác có liên quan về quản lý chất lượng công trình xây dựng.

Để chấn chỉnh tình hình trên, ngày 04/2/2015, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 03/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý chất lượng đảm bảo an toàn trong thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Thái Bình. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

Các sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành; Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố tổ chức phổ biến, hướng dẫn thực hiện các yêu cầu về kỹ thuật an toàn trong thi công xây dựng quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia An toàn trong xây dựng, mã số QCVN 18:2014/BXD ban hành kèm theo Thông tư số 14/2014/TT-BXD ngày 05/9/2014 của Bộ Xây dựng đến các tổ chức, cá nhân có liên quan thuộc lĩnh vực hoặc địa bàn hành chính do mình quản lý; Tăng cường công tác kiểm tra trên các công trường xây dựng việc tuân thủ các quy định đảm bảo an toàn lao động trong thi công xây dựng; Yêu cầu tạm dừng hoặc đình chỉ thi công, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm nghiêm trọng về an toàn trong thi công xây dựng công trình.

Chủ đầu tư xây dựng công trình lựa chọn các tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực theo quy định của pháp luật để thực hiện thi công xây dựng công trình, giám sát thi công xây dựng công trình, thí nghiệm, kiểm định chất lượng công trình và các công việc tư vấn xây dựng khác. Tổ chức kiểm tra hoặc chỉ đạo nhà thầu giám sát thi công (trong trường hợp được chủ đầu tư thuê) kiểm tra việc đảm bảo an toàn trong thi công xây dựng của nhà thầu theo biện pháp thi công an toàn đã được phê duyệt; Kiên quyết tạm dừng thi công và yêu cầu nhà thầu khắc phục khi phát hiện dấu hiệu vi phạm các quy định làm mất an toàn trong thi công xây dựng công trình và xử lý hoặc báo cáo cơ quan có thẩm quyền xử lý theo qui định

Nhà thầu thi công xây dựng công trình phải tuân thủ các quy định về an toàn trong thi công xây dựng công trình tại Điều 115 Luật Xây dựng. Trước khi khởi công xây dựng, nhà thầu thi công xây dựng phải lập, phê duyệt thiết kế biện pháp thi công theo quy định, phù hợp với thực tế của công trường; Các biện pháp đảm bảo an toàn, nội quy về an toàn lao động phải được thể hiện công khai trên công trường xây dựng để mọi người biết và chấp hành; những vị trí nguy hiểm trên công trường phải có cảnh báo đề phòng tai nạn. Những người điều khiển máy, thiết bị thi công và những người thực hiện các công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động được quy định theo pháp luật về an toàn lao động theo quy định;Máy, thiết bị thi công có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, khi hoạt động phải tuân thủ quy trình, biện pháp đảm bảo an toàn.

Tổ chức tư vấn thiết kế, giám sát thi công xây dựng công trình phải cử người đủ năng lực để thực hiện giám sát tác giả trong quá trình thi công xây dựng; thông báo kịp thời cho chủ đầu tư và kiến nghị biện pháp xử lý khi phát hiện việc thi công sai với thiết kế, chỉ dẫn kỹ thuật được duyệt; nếu phát hiện các công việc xây dựng, hạng mục công trình, công trình xây dựng không đủ điều kiện nghiệm thu phải có ý kiến kịp thời bằng văn bản gửi chủ đầu tư;

Tổ chức tư vấn giám sát thi công xây dựng phải cử người có đủ năng lực theo quy định để thực hiện nhiệm vụ của giám sát trưởng và các chức danh giám sát khác; lập sơ đồ tổ chức và đề cương giám sát theo quy định; kiểm tra việc đảm bảo an toàn trong thi công xây dựng của nhà thầu quy định tại Thông tư số 22/2010/TT-BXD, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 18:2014/BXD, Chỉ thị số 03/CT-BXD và theo biện pháp thi công đã được nhà thầu phê duyệt.

Văn Nam (Nguồn Chỉ thị số 03/UBND-CT, ngày 04/2/2015. Nội dung chi tiết xem tại đây)

Cổng thông tin điện tử Tỉnh Thái Bình - Giấy phép số 24/GP-BC của Cục Báo Chí - Bộ VHTT ngày 23/3/2005
Cơ quan thường trực: Sở Thông tin & Truyền thông Thái Bình - Địa chỉ: Số 9 Đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Thái Bình
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Tiến Ninh – Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thái Bình
ĐT: (036)3743.787 FAX: (036)3743.787 - Email: banbientapcong@thaibinh.gov.vn