Tin chỉ đạo điều hành

Kế hoạch đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2015

Ảnh: Baothaibinh.com.vn

Cập nhật: Thứ năm,15/01/2015

Ngày 12/01/2015 ,Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh xây dựng Kế hoạch bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2015 với chủ đề “Siết chặt quản lý kinh doanh vận tải và kiểm soát tải trọng phương tiện” với những nội dung như sau:

Kế hoạch nhằm mục tiêu nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đối với người đứng đầu của các cấp ủy Đảng, các tổ chức chính trị, cơ quan, đơn vị, địa phương trong thực thi công vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông, coi đây là nhiệm vụ chính trị phục vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Nâng cao hiểu biết pháp luật và tự giác chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông đối với mọi người dân; coi việc chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông là nhiệm vụ cấp bách của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức người lao động và nhân dân trong tỉnh.Tăng cường đầu tư xây dựng mới, duy tu, sửa chữa các công trình giao thông; không để tai nạn giao thông do sự bất hợp lý trong tổ chức giao thông, do hỏng hóc của công trình giao thông gây ra. Phấn đấu giảm tai nạn giao thông từ 5 đến 10% trên cả 3 chỉ số (số vụ, số người chết và số người bị thương).

Kế hoạch cũng nêu ra các nhiệm vụ chủ yếu sau:

Về  công tác chỉ đạo: Ban An toàn giao thông tỉnh tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh để kịp thời chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, các tổ chức đoàn thể, chính quyền các địa phương xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Kịp thời ban hành các văn bản triển khai chỉ đạo của cấp trên về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông; tổng hợp chương trình hoạt động và kết quả hoạt động hàng tháng của các địa phương, đơn vị; duy trì tổ chức họp giao ban hàng tháng về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông; biểu dương những đơn vị, địa phương làm tốt đồng thời phê bình những đơn vị, địa phương làm chưa tốt. Phân tích nguyên nhân của những tồn tại trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, chỉ ra hướng khắc phục. Các ban, ngành, đơn vị, các tổ chức xã hội, Ban An toàn giao thông các huyện, thành phố hàng tháng báo cáo kết quả hoạt động trong tháng và lập chương trình hoạt động cụ thể tháng sau gửi về Ban An toàn giao thông tỉnh trước ngày 20 hàng tháng; Ban An toàn giao thông tỉnh tổng hợp, theo dõi việc thực hiện báo cáo của các địa phương đơn vị và đưa vào tiêu chí bình xét thi đua.

Công tác tuyên truyền: Huy động mọi phương tiện, nguồn lực, huy động cả hệ thống chính trị và các tổ chức xã hội, tôn giáo để tăng cường công tác tuyên truyền sâu rộng về trật tự an toàn giao thông tới từng tổ dân phố, cơ quan, đơn vị; nâng cao chất lượng tuyên truyền bằng hình thức trực quan như: Hình ảnh, video tình huống giao thông cụ thể. Xây dựng bộ bài giảng chuẩn cho từng đối tượng, sử dụng trong trường học phục vụ công tác giảng dy. Tổ chức xử lưu động các vụ án tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng.

Nội dung tuyên truyền: Luật Giao thông đường bộ năm 2008, Luật Giao thông đường thủy nội địa, các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, của Chính phủ, các quy định của pháp luật đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Kinh nghiệm điều khiển phương tiện và phương pháp tham gia giao thông an toàn.

Tuyên truyền theo chủ đề như: Quy tắc giao thông đường bộ, đường thủy, sử dụng làn đường, phòng chống rượu, bia, đội mũ bảo hiểm, sử dụng xe máy điện theo đúng qui định

Công tác xây dựng, duy tu, sửa chữa các công trình giao thông, tổ chức giao thông: Bố trí hợp lý nguồn kinh phí, tận dụng mọi nguồn vốn để duy tu, nâng cấp, xây dựng mới hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo trật tự an toàn giao thông;Tổ chức giao thông khoa học, hợp lý, phù hợp với hạ tầng giao thông; sơn vạch kẻ đường phân tách làn phương tiện; sơn gờ giảm tốc giảm xung đột trực tiếp tại các ngã ba, ngã tư, một số nút giao thông chính trong thành phố; rà soát lại hệ thống biển báo hiệu giao thông trên địa bàn toàn tỉnh để bổ sung, thay thế theo đúng quy định nhằm bảo đảm an toàn giao thông.

 Công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực an toàn giao thông: Nâng cao hoạt động các trung tâm quản lý dữ liệu hành trình, duy trì Trạm kiểm soát tải trọng phương tiện trên các tuyến đường trong tỉnh; cải cách thủ tục hành chính dịch vụ công trong lĩnh vực giao thông vận tải, nâng cao chất lượng đào tạo và cấp, đổi giấy phép lái xe, đăng kiểm phương tiện giao thông;Tăng cường đầu tư trang thiết bị và nâng cao chất lượng công tác tuần tra xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông;Quản lý tốt vỉa hè, hành lang đường bộ, ngăn chặn hiệu quả các trường hợp lấn chiếm vỉa hè, hành lang an toàn giao thông; có biện pháp chống tái lấn chiếm và từng bước xử lý các trường hợp lấn chiếm hành lang an toàn giao thông trước đây; có phương án xử lý nghiêm các đơn vị thi công chậm tiến độ, các đơn vị quản lý, xây dựng công trình giao thông thiếu trách nhiệm gây ách tắc giao thông và tai nạn giao thông; Quản lý chặt chẽ hoạt động sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu xe đạp điện, xe máy điện; tiếp tục xử lý nghiêm các vi phạm trong sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu mũ bảo hiểm.

Kế hoạch cũng phân công tổ chức thực hiện cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Chuẩn bị các điều kiện cần thiết tổ chức triển khai kịp thời để tạo ra phong trào toàn dân tích cực tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông nhằm giảm tai nạn giao thông từ 5% đến 10% trên địa bàn tỉnh trong năm 2015.

                        HM (Nguồn Chỉ thị số 02/KH-UBND ngày 12/01/2015, xem chi tiết tại đây)

Cổng thông tin điện tử Tỉnh Thái Bình - Giấy phép số 24/GP-BC của Cục Báo Chí - Bộ VHTT ngày 23/3/2005
Cơ quan thường trực: Sở Thông tin & Truyền thông Thái Bình - Địa chỉ: Số 9 Đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Thái Bình
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Tiến Ninh – Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thái Bình
ĐT: (036)3743.787 FAX: (036)3743.787 - Email: banbientapcong@thaibinh.gov.vn