Tin chỉ đạo điều hành

Chỉ thị thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương năm 2015

Dân quân Huyện Tiền Hải tham gia trong phần thi bắn súng CKC tại Hội thi dân quân tự vệ 2014. ẢNh Cao Thu Hạnh

Cập nhật: Thứ sáu,09/01/2014

Ngày 05/01/2014, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh ban hành Chỉ thị số 01/CT-UBND về việc thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương năm 2015.

Nội dung Chỉ thị nhấn mạnh: Năm 2015, tình hình kinh tế, chính trị thế giới dự báo có những diễn biến phức tạp, khó lường; là năm có nhiều sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, đặc biệt là năm tiến hành Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ  XII. Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương năm 2015, Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành cần tập trung thực hiện một số nội dung nhiệm vụ chủ yếu sau:

Tiếp tục quán triệt thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 10/10/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và chương trình hành động của Tỉnh uỷ về triển khai tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 22/9/2008 của Bộ chính trị (khoá X) về tiếp tục xây dựng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới, Nghị quyết Trung ương 8 (khoá XI) về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Tổ chức giáo dục, quán triệt nghị quyết Đại hội Đảng các cấp cho cán bộ, đảng viên, nhân dân và lực lượng vũ trang nắm vững quan điểm của Đảng và Nhà nước về nhiệm vụ quân sự -  quốc phòng địa phương, xây dựng nền Quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân, gắn với phát triển kinh tế - xã hội. Nâng cao ý thức cảnh giác cách mạng phòng chống có hiệu quả chiến lược "Diễn biến hoà bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch. Giữ vững ổn định về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương năm 2015.

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 12- CT/TW ngày 03/5/2007 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục quốc phòng, an ninh trong tình hình mới”, Kết luận số 41- KL/TW ngày 31/3/2009 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 16-CT/TW ngày 05/10/2002 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên trong tình hình mới...nhằm bảo vệ an toàn những ngày lễ lớn, sự kiện chính trị của Đảng, Nhà nước, các hoạt động kinh tế, văn hoá, xã hội trên địa bàn tỉnh.

Các cấp, các ngành, chủ động hiệp đồng chặt chẽ thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục ý thức quốc phòng toàn dân và bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân theo Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh. Tăng cường công tác giáo dục tuyên truyền thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Dân quân tự vệ và Pháp lệnh Về lực lượng dự bị động viên. Tiếp tục thực hiện tốt công tác đào tạo cán bộ quân sự xã, phường, thị trấn; đào tạo sỹ quan dự bị và bồi dưỡng kiến thức kinh tế, pháp luật, tôn giáo cho sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp bằng ngân sách địa phương giai đoạn 2013 – 2015.

Tăng cường lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng đối với công tác giáo dục chính trị cho bộ đội địa phương, dân quân tự vệ, dự bị động viên đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn cách mạng mới, bảo đảm vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, nâng cao cảnh giác sẵn sàng chiến đấu, phòng chống giảm nhẹ thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, khả năng cơ động trong tác chiến phòng thủ; kiện toàn cơ quan quân sự các cấp, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện; thực hiện tốt công tác huấn luyện chiến đấu, nâng cao trình độ tổ chức chỉ huy, trình độ hiệp đồng, tập trung huấn luyện các đơn vị binh chủng, đơn vị cơ động chiến đấu. Tổ chức huấn luyện diễn tập chỉ huy cơ quan cho lực lượng vũ trang tỉnh và tham gia hội thao, hội thi các cấp đạt kết quả cao.

Đẩy nhanh tiến độ quy hoạch và đầu tư xây dựng công trình quân sự trong thế trận khu vực phòng thủ tỉnh và các huyện, thành phố theo đề án đã được phê duyệt; mỗi huyện, thành phố xây dựng xong từ 1-2 công trình quân sự trong khu vực phòng thủ. Tiếp tục thực hiện các đề án, dự án phục vụ cho công tác quân sự - quốc phòng địa phương của tỉnh; tăng cường hoạt động có hiệu quả của ban hậu cần nhân dân, hậu cần địa phương bảo đảm cho các nhiệm vụ chính trị, nâng cao đời sống sinh hoạt và sức khoẻ cho lực lượng vũ trang; thực hiện tốt công tác quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông.

Các cấp uỷ Đảng nghiên cứu vận dụng, tạo điều kiện đất ở cho bộ đội địa phương và đẩy mạnh thực hiện các chính sách xã hội, chính sách hậu phương quân đội, giải quyết tồn đọng sau chiến tranh theo đúng quy định của Đảng và Nhà nước. Tiếp tục nâng cao chất lượng dạy nghề cho bộ đội xuất ngũ và lao động phổ thông thuộc các đối tượng chính sách xã hội.

Ban biên tập (Nguồn Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 05/01/2014, xem chi tiết tại đây)

 

Cổng thông tin điện tử Tỉnh Thái Bình - Giấy phép số 24/GP-BC của Cục Báo Chí - Bộ VHTT ngày 23/3/2005
Cơ quan thường trực: Sở Thông tin & Truyền thông Thái Bình - Địa chỉ: Số 9 Đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Thái Bình
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Tiến Ninh – Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thái Bình
ĐT: (036)3743.787 FAX: (036)3743.787 - Email: banbientapcong@thaibinh.gov.vn