Tin chỉ đạo điều hành

Chỉ thị triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và đầu tư xây dựng cơ bản năm 2015

Ảnh Thaibinhtv.vn

Cập nhật: Thứ sáu, 19/12/2014

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Chỉ thị số 29/CT-UBND ngày 15/12/2014 về việc triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và đầu tư xây dựng cơ bản năm 2015. Theo đó Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành vàỦy ban nhân dân huyện, thành phố căn cứ vào các chức năng, nhiệm vụ được giao tập trung triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và đầu tư xây dựng cơ bản năm 2015, với nội dung chủ yếu như sau:

Về phát triển kinh tế năm 2015: Tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP, giá so sánh 2010) tăng 8% trở lên so với năm 2014. Tổng giá trị sản xuất tăng 9,4% trở lên. Giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản tăng 3,3%; công nghiệp - xây dựng tăng 12,8%; dịch vụ tăng 9% trở lên. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội tăng 8,2%. Kim ngạch xuất khẩu tăng 12,6%. Tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ tăng 11,5%. Phấn đấu đến hết năm 2015 toàn tỉnh có trên 130 xã đạt chuẩn quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

Về sản xuất nông, lâm, thủy sản phấn đấu giá trị sản xuất năm 2015 tăng trên 3,3% so với thực hiện năm 2014, trong đó: trồng trọt tăng 0,7%, chăn nuôi tăng 4,5%, thủy sản tăng 8%.

Sản xuất công nghiệp, đầu tư xây dựng phấn đấu giá trị sản xuất công nghiệp năm 2015 tăng 11,8%, giá trị xây dựng cơ bản tăng 16,1% trở lên so với năm 2014. Tích cực xúc tiến thu hút đầu tư có định hướng, chọn lọc; chú trọng các dự án có quy mô lớn, công nghệ, thiết bị tiên tiến và bảo đảm các tiêu chuẩn về môi trường.Phát triển thương mại- dịch vụ, tăng cường công tác quy hoạch, quảng bá, xúc tiến du lịch; kêu gọi đầu tư xây dựng, nâng cấp hạ tầng du lịch. Phấn đấu giá trị thương mại - dịch vụ năm 2015 tăng 9%trở lên so với năm 2014.

Về phát triển văn hóa – xã hội phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu như: Mức giảm tỷ lệ sinh khoảng 0,2%o; tỷ lệ lao động qua đào tạo 55%; tạo việc làm mới cho khoảng 32.500 người; tỷ lệ trường học các cấp đạt chuẩn quốc gia 75% trở lên; tỷ lệ hộ nghèo phấn đấu giảm 1% trở lên; tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng giảm xuống dưới 14%; tỷ lệ xã đạt chuẩn quốc gia về y tế là 85%; có 80% trở lên số gia đình đạt chuẩn văn hoá.

Công tác quốc phòng, an ninh; phòng, chống tham nhũng, lãng phí; ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội thực hiện tốt xây dựng đời sống văn hoá và Pháp lệnh Dân chủ ở cơ sở, tạo không khí thi đua sôi nổi động viên các tầng lớp nhân dân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2015, góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội kế hoạch 5 năm 2011 – 2015.

Ủy ban nhân dân tỉnh cũng giao các huyện, thành phố thực hiện chỉ tiêu về phát triển kinh tế năm 2015 như sau: Thành phố Thái Bình: Tổng giá trị sản xuất tăng 10,3% trở lên so với thực hiện năm 2014.Huyện Quỳnh Phụ: Tổng giá trị sản xuất tăng 7,7% trở lên so với thực hiện năm 2014.Huyện Hưng Hà: Tổng giá trị sản xuất tăng 7,8% trở lên so với thực hiện năm 2014. Huyện Đông Hưng: Tổng giá trị sản xuất tăng 8,3% trở lên so với thực hiện năm 2014. Huyện Thái Thụy: Tổng giá trị sản xuất tăng 15,9% trở lên so với thực hiện năm 2014. Huyện Tiền Hải: Tổng giá trị sản xuất tăng 8,5 % trở lên so với thực hiện năm 2014. Huyện Kiến Xương: Tổng giá trị sản xuất tăng 7,6% trở lên so với thực hiện năm 2014. Huyện Vũ Thư: Tổng giá trị sản xuất tăng 7,9% trở lên so với thực hiện năm 2014.

Hà Linh (Nguồn Chỉ thị số 29/CT-UBND ngày 15/12/2014, xem chi tiết tại đây)

 

 

 

 

 

 

Cổng thông tin điện tử Tỉnh Thái Bình - Giấy phép số 24/GP-BC của Cục Báo Chí - Bộ VHTT ngày 23/3/2005
Cơ quan thường trực: Sở Thông tin & Truyền thông Thái Bình - Địa chỉ: Số 9 Đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Thái Bình
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Tiến Ninh – Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thái Bình
ĐT: (036)3743.787 FAX: (036)3743.787 - Email: banbientapcong@thaibinh.gov.vn