Tin chỉ đạo điều hành

Kết quả chỉ đạo, điều hành Tuần thứ 06 (từ ngày 02-08/02/2015) của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo kết quả công tác chỉ đạo, điều hành tuần 06 năm 2015 cụ thể như sau

Tăng cường công tác quản lý và tổ chức lễ hội

Trong những năm qua, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý và tổ chức hoạt động lễ hội trên địa bàn tỉnh đã được các cấp ủy đảng, chính quyền quan tâm, các hoạt động lễ hội diễn ra an toàn, mang tính giáo dục truyền thống, tuyên truyền về mảnh đất và con người Thái Bình với du khách trong và ngoài nước.

Tăng cường công tác quản lý chất lượng đảm bảo an toàn trong thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Trong thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh xảy ra một số sự cố trong quá trình thi công xây dựng công trình. Nguyên nhân chủ yếu của các sự cố trong thi công các công trình nêu trên là do chủ đầu tư; tổ chức tư vấn thiết kế, giám sát và nhà thầu thi công xây dựng công trình không tuân thủ đầy đủ các quy định về an toàn trong thi công xây dựng và các quy định pháp luật khác có liên quan về quản lý chất lượng công trình xây dựng.

Kết quả chỉ đạo, điều hành Tuần thứ 05 (từ ngày 26/1-01/2/2015) của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh

Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo kết quả công tác chỉ đạo, điều hành tuần 05 năm 2015

Kết quả chỉ đạo, điều hành Tuần thứ 04 (từ ngày 19-25/01/2015) của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh

Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo kết quả công tác chỉ đạo, điều hành tuần 04 năm 2015

Kết quả chỉ đạo điều hành Tuần thứ 03 (từ ngày 12-18/01/2015) của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh

Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo kết quả công tác chỉ đạo, điều hành tuần 03 năm 2015

Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh ở gia súc, gia cầm, động vật thủy sản trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2015

Để chủ động trong công tác phòng ngừa, ngăn chặn có hiệu quả dịch bệnh ở gia súc, gia cầm, động vật thủy sản, ngày 16/1/2015, UBND tỉnh ban hành kế hoạch số 04/KH-UBND về việc phòng chống dịch bệnh ở gia súc, gia cầm, động vật thủy sản trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2015.

Kế hoạch đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2015

Ngày 12/01/2015 ,Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh xây dựng Kế hoạch bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2015 với chủ đề “Siết chặt quản lý kinh doanh vận tải và kiểm soát tải trọng phương tiện” với những nội dung như sau:

Kết quả chỉ đạo, điều hành Tuần thứ 02 (từ ngày 05/01/2015-11/01/2015) của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh

Để phản ánh kịp thời công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo kết quả công tác tuần 02 năm 2015

Chỉ thị thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương năm 2015

Năm 2015, tình hình kinh tế, chính trị thế giới dự báo có những diễn biến phức tạp, khó lường; là năm có nhiều sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, đặc biệt là năm tiến hành Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương năm 2015, Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành cần tập trung thực hiện một số nội dung nhiệm vụ chủ yếu sau:

Kết quả chỉ đạo, điều hành Tuần thứ 53 năm 2014 (từ ngày 29/12/2014- 04/01/2015) của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh

Để phản ánh kịp thời công tác chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh; Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo kết quả công tác tuần 53 năm 2014

Kết quả chỉ đạo, điều hành Tuần thứ 52(từ ngày 22-28/12/2014) của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh

Để phản ánh kịp thời công tác chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh; Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo kết quả công tác tuần 52 năm 2014,

Kế hoạch mở đợt cao điểm đảm bảo an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông

Ngày 24/12/2014, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 63/KH-UBND về việc mở đợt cao điểm đảm bảo an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông, phòng chống cháy, nổ và ngăn chặn các vi phạm về pháo, bảo vệ Tết Nguyên đán Ất Mùi năm 2015.

Kết quả chỉ đạo, điều hành Tuần thứ 51( từ ngày 15 -21/12/2014) của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh

Để phản ánh kịp thời công tác chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh; Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo kết quả công tác tuần 51 năm 2014

Cổng thông tin điện tử Tỉnh Thái Bình - Giấy phép số 24/GP-BC của Cục Báo Chí - Bộ VHTT ngày 23/3/2005
Cơ quan thường trực: Sở Thông tin & Truyền thông Thái Bình - Địa chỉ: Số 9 Đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Thái Bình
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Tiến Ninh – Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thái Bình
ĐT: (036)3743.787 FAX: (036)3743.787 - Email: banbientapcong@thaibinh.gov.vn